" ดินแดนพุทธธรรม งามเลิศศิลปะ
วัฒนธรรมล้ำค่า
อาณาจักรล้านนา รุ่งเรือง"

เนื่องด้วยมูลนิธิสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา ร่วมกับ บริษัท 360 องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันมีรากฐานมาจากชนหลากหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย หนึ่งในนั้นคือชาวล้านนาที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอาณาจักรล้านนา อันมีศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเองมานานนับพันปี ทั้งการแต่งกาย สำเนียงการพูด ตัวอักษร การขับร้อง การฟ้อนรำ และสถาปัตยกรรม

อีกทั้งความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาได้หยั่งรากฝังลึก หล่อหลอมก่อให้เกิดศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชนชาวล้านนาได้ยึดถือหลักธรรม และปรัชญาคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้มีความสงบสุขตลอดมา

   เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่สืบไป ทางมูลนิธิสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จึงได้จัดการประกวดมิสไทยแลนด์ ล้านนา 2022 ขึ้น เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติผ่านอัตลักษณ์ล้านนาอันโดดเด่นหนึ่งเดียวในโลก ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญา และโบราณสถานอันล้ำค่า เพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายหลวงปฐมบรมกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนา ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และส่งเสริมภาพลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยสู่สายตาชาวโลก

“...มิสไทยแลนด์ล้านนา จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ของผู้หญิงยุคใหม่ ที่มีหัวใจของความเป็นไทยเต็มเปี่ยม ผ่านเอกลักษณ์อันล้ำค่า คือศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่มีมาอย่างยาวนานนับพันปี จวบจนปัจจุบัน มิสไทยแลนด์ล้านนาจะเป็นพลังสร้างสรรค์ ให้อาณาจักรล้านนารุ่งเรืองยั่งยืนตลอดไป ขอเชิญชวนผู้หญิงไทย ที่เก่ง สวย และมั่นใจ ก้าวเข้ามาในเวทีอันทรงเกียรติของสตรีไทยอย่างแท้จริง...”

322164

ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส
ผู้อำนวยการกองประกวด

รางวัล

• รางวัลชนะเลิศ มงกุฎพร้อมสายสะพาย เงินรางวัล 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มงกุฎพร้อมสายสะพาย เงินรางวัล 30,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มงกุฎพร้อมสายสะพาย เงินรางวัล 20,000 บาท
• นางงามมิตรภาพ สายสะพาย และเงินรางวัล 10,000 บาท
• Popular Vote สายสะพาย และเงินรางวัล 10,000 บาท

การสมัครเข้าประกวด

รายละเอียดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565

   ขั้นตอนการสมัคร
   สมัครผ่านระบบออนไลน์
   กรอกประวัติส่วนตัวและแนบไฟล์คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ประกอบด้วย
   1.แนะนำตัว พร้อมท่าเดิน
   2.แสดงความสามารถพิเศษ
   3.แสดงทัศนคติ เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย มรดกอันล้ำค่าของชาติ
   ****ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565 เท่านั้น****

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

   1.เพศหญิง สัญชาติไทย
   2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี
   3.ส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
   4.ไม่มีสัญญาผูกพันกับโมเดลลิ่ง ในสายงานนางแบบ และการแสดง
   5.ต้องมีสถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรส ไม่เคยตั้งครรภ์
   6.ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย
   7.ต้องไม่เคยประกอบอาชีพ อันเป็นที่เสื่อมเสียต่อจารีตประเพณี

   เส้นทางสู่การเป็น มิสไทยแลนด์ ล้านนา 2022

   •    เปิดรับสมัครทางออนไลน์ 15 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
   •    ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกวันที่ 15 มกราคม 2565
   •    รอบเก็บตัว วันที่ 25 มกราคม 2565
   •    การประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 26 มกราคม 2565
   
***ติดตามการประกาศผลและรายละเอียดการเก็บตัวของผู้เข้าประกวดได้ เร็ว ๆ นี้ ******

ฟังเพลง : MISS THAILAND LANNA